Dò Năm Sản xuất Đàn Piano Kawai

Piano Đức Trí xin gợi ý cho các bạn các bước để kiểm tra năm sản xuất Đàn Piano Kawai bằng số seri chi tiết nhất.

Các bước kiểm tra năm sản xuất đàn piano Kawai:

Để kiểm tra năm sản xuất của đàn piano Kawai bằng số seri, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

  1. Tìm số seri: Số seri thường được ghi trên mặt đàn hoặc bên trong đàn. Số seri có thể được tìm thấy trên nhãn hiệu của đàn hoặc trên các linh kiện bên trong đàn.

  2. Xác định các ký tự đầu tiên của số seri: Các ký tự đầu tiên của số seri Kawai đại diện cho năm sản xuất của đàn. Ví dụ, nếu ký tự đầu tiên là “A”, thì đàn được sản xuất vào năm 1980.

  3. Tra cứu bảng tham khảo: Sau khi xác định ký tự đầu tiên của số seri, bạn có thể tra cứu bảng tham khảo để xác định năm sản xuất của đàn. Các bảng tham khảo này có thể được tìm thấy trên trang web của Kawai hoặc trên các trang web khác.

Bảng dò năm sản xuất đàn piano Kawai 

Piano Đức Trí xin gởi đến các bạn bảng dò năm sản xuất đàn piano Kawai theo số seri và nới sản xuất:

Japan Production   U.S. Production
 
1927 4200   1988 A6904
1930 6000   1989 A7500
1935 8350   1990 A10200
1940 9600   1991 A21300
1945 12000   1992 A30515
1950 14200   1993 A39267
1952 15000   1994 A49071
1953 16200   1995 A56689
1954 18600   1996 A64000
1955 20590   1997 A74000
1956 21300   1998 A81000
1957 22500   1999 A90000
1958 23200   2000 A96000
1960 26000   2001 A100000
1961 34500   2002 A104000
1962 75760   2003 A111000
1963 85622   2004 A115300
1964 132307    
1965 163178   Indonesia Production
1966 203433   2003 F000200
1967 251660   2004 F002200
1968 303686   2005 F004700
1969 369088   2006 F010600
1970 425121   2007 F018700
1971 488834   2008 F030500
1972 558216   2009 F040085
1973 633601   2010 F049000
1974 718768   2011 F057700
1975 785568   2012 F067900
1976 844362   2013 F080000
1977 904384   2014 F092000
1978 973490   2015 F102000
1979 1067130      
1980 1126366   KX Models (Canada)
1981 1219355   2006 32000
1982 1300000   2007 34000
1983 1380000   2008 36800
1984 1475000   2009 37900
1985 1550000   2010 38900
1986 1630500   2011 40000
1987 1706250   2012 41000
1988 1781250   2013 42000
1989 1856250      
1990 1950000      
1991 2000000      
1992 2050000      
1993 2100000      
1994 2160743      
1995 2197503      
1996 2244232      
1997 2279943      
1998 2314043      
1999 2350000      
2000 2380000      
2001 2410000      
2002 2430000      
2003 2466000      
2004 2495000      
2005 2518000      
2006 2543000      
2007 2566000      
2008 2585000      
2009 2602000      
2010 2615000      
2011 2628000      
2012 2639000      
2013 2651000      
2014 2664000      
2015 2675000      

Xem thêm: Các sản phẩm đàn piano Kawai tại Piano Đức Trí.

Lưu ý rằng các bảng tham khảo này có thể khác nhau tùy vào mô hình và loại đàn piano Kawai của bạn. Bạn nên tra cứu bảng tham khảo cụ thể cho loại đàn của mình để đảm bảo độ chính xác của thông tin.

Để kiểm tra năm sản xuất của một cây đàn piano Kawai, bạn có thể tìm thông tin về số serial number của cây đàn đó. Số serial number thường được đánh dấu trên một nhãn gắn trên cây đàn hoặc trên khung đàn.

Các bảng kiểm tra năm sản xuất piano Kawai thường được xây dựng dựa trên các dãy số serial number được phát hành trong một khoảng thời gian cụ thể.

Vì số serial number được sử dụng để định danh chính xác năm sản xuất của cây đàn, việc tìm kiếm thông tin về số serial number của cây đàn là cách tốt nhất để biết được năm sản xuất.